چرا برگ درختان در پاییز تغییر می کند؟

رنگ برگ ها در پاییز تغییر می کند و به رنگ های مختلفی از قبیل زرد، قرمز، نارنجی و ارغوانی می شوند، زیرا برگ ها ، گذشته از سبزینه (کلروفیل) ، رنگدانه های دیگری نیز دارند، از قبیل: گزانتوفیل(زرد) ، کاروتن (نارنجی) و لیکوپن (قرمز) و غیره. وجود این رنگدانه ها سبب می شود که آن ها پس از متوقف شدن عمل فتوسنتز (ترکیب و تجزیه به وسیله ی نور) و بعد از آن تجزیه ی سبزینه (کلروفیل) به رنگ های مختلفی غالبا زرد منظره ی زیبا و آرامش بخشی به گیاه می دهد . این یک تغییر شیمیایی است.

 

منابع:

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ج 6، معارف گیاهی، کتاب علوم اول راهنمایی

/ 0 نظر / 47 بازدید