گذر کوتاهی بر زندگی محمد زکریای رازی

او از بزرگترین دانشمندان ایرانی است که در شعبان (251 ه ق) در شهر ری نزدیک تهران متولد شد و در شعبان (313 ه ق) در همان شهری وفات بافت. عرب ها او را طبیب المسلمین نامیدند و به مناسبت اینکه کتابهای او به زبان عربی بوده جالینوس العرب خواندند.  وی در اغلب علوم سرآمد زمان خود بود. در علم کیمیا هم توجیه پدیده های شیمی را با آزمایش همراه کرده بود. طبقه بندی مواد شیمیایی و توصیف دقیق تجارب و تحقیق در باب جرم حجمی مواد از جمله نتایج تلاش های وی می باشد او یکی از بانیان طب شیمی است. گویند او اولین کسی بود که الکل را جهت تهیه داروههای شیمیایی  و استفاده از آن در معالجه امراض کشف کرده است. رازی درباره جیوه نیز مطالعاتی داشته و از ترکیبات آن ها در معالجه امراض استفاده می کرده است. او در این راه قدرت بینایی خود را از دست داد. رازی خود را در کیمیا شاگرد جابر می شمرد. وی 24 کتاب یا رساله در علم کیمیا نوشته است. به نوشته ی بیرونی تعداد کتاب های او حدود 184 محلد است.

 

منبع

کتاب محتوای تکمیلی شیمی سال دوم راهنمایی (آزمایشگاه)

لغتنامه دهخدا

/ 0 نظر / 46 بازدید