چرا رادون در خانه ها یافت می شود؟

رادون در طبیعت به طور مداوم از تجزیه اورانیم و توریم تولید می شود به همین دلیل رادون به مقدار زیاد در همه ی سنگ ها خصوصا سنگهای گرانیتی وجود دارد. پس از هوازدگی سنگ ها رادون به خاک راه می یابد به همین دلیل در طبیعت بیرون به راحتی در دسترس است.

شرایطی که سبب ورود رادون به خانه

1-وجود منبع رادون

2-تراوایی خاک

3-لوله آب(ناودان) در خانه باشد.

 

راه های ورود رادون به خانه

1-basement wall شالوده دیواری متخلخل

2-ترک هایی در بتن کف و دال ها

3-بازشدگی در مراحل ورودی خدمات شهری (مانند ورودی آب به خانه و ...)

 4-اگر آب خانه, خصوصی باشد(چاه) احتمال رادون در آن هست

5-ذرات گرد و غبار که در خانه ته نشین می شود(رادون 9 برابر سنگین تر از هواست)

 

استفاده از گاز رادون برای کشف برخی گسل ها

سنگ ها قبل از گسیختگی اصلی کمی منبسط می شوند. این تورم از ایجاد درها و شکستگی های بسیار ریز و فراوان در سنگ است. بر اثر انبساط سنگ , گاز رادون محبوس در کانی های دارای اورانیم آزاد می شود. درنتیجهو مقدار آن در آب چشمه ها افزایش می یابد. بدین ترتیب, با سنجش گاز رادون می توان برخی شکستگی ها و گسل های زمین را شنااسایی کرد.

 

/ 0 نظر / 216 بازدید