عِشق آباد یا عَشق آباد؟!

عشق آباد نام پایتخت ترکمنستان است. چند وقت پیش داشتم فکر می کردم که چرا عشق آباد را بعضی عَشق آباد و بعضی دیگر عِشق آباد می‌گویند. ولی کدام درست است چون که در فارسی تبدیل همه ی مصوت ها به کسره متداول است و به همین دلیل هم اصلا ما کلمات ممال ( مانند سلیح از سلاح ،مزیح از مزاح) ساختیم پس چرا اینجا ِ به َ تبدیل شده؟ این پدیده ممکن نیست یا حاقل نادر است. پسبه احتمال زیاد ِ به َ تبدیل شده است که این امر خلاف ذات زبان ماست. در نتیجه احتمال زیادی دارد که تغییری در طول زمان و ریشه ی تاریخی داشته باشد.

ازمقدمه بگذریم در طی مطالعات اندکم دیدم که این کلمه در اصل اشک آباد بوده که به نام اَشک (آرشاک) اولین پادشاه اشکانیان است. این کلمه به احتمال قطعی بعد از حمله اعراب به این شکل در آمده است. اما چرا؟ کلمات فارسی در عربی حرف «ک» آنها به «ق» تبدیلی ، متداول است، همانطور که می بینیم اشکانیان را اعراب ارشقانیان یا کرته را قرطه (لغتنامه دهخدا) می نامیدند. و همین طور می دانیم که الف در عربی وجود ندارد و منقلبه است (تغییر یافته) و اعراب این آوا را به عنوان یک حرف درست و حسابی قبول ندارند!! و نمود آوای همزه در عربی «ع» یا خود همزه به طور مستقیم است به همین دلیل الف ابتای این کلمه به عین تبدیل شده و این کلمه عشق آباد شده است. پس دقت کنید که این واژه را عَشق آباد بخوانید نه عِشق آباد! چون که معنی آن فرق می کند!!! لطفا نظرتان رادر این باب و کلمات شبیه این برایم بفرستید. ممنونم

/ 0 نظر / 8 بازدید