زبان های مختلف و یادگیری آن ها

3-     بعضی به دلایل شغلی زبان می آموزند یا اینکه درسی که در دانشگاه می خوانند در کشوری که زبانش انگلیسی نیست قدرتمند است

4-     که به نظرمن مهمترین دلیل است و جالب است بیشتر اشخاص آن را در نظر نمی گیرند.

5-     توانش یا استعداد مخصوص به آن زبان است ما همیشه اشخاصی را می بینیم که بسیار زبانی را می خوانند اما یاد نمی گیرند یکی از دلایلش ممکن است همین باشد.

و بسیاری موارد دیگر

حالا شروع کنیم

ما در اینجا تنها می توانیم به معرفی زبانها بپردازیم تاشما اطلاعاتی کسب کنید و بنا به استعداد و علاقه و کارایی و امکاناتتان آن را بیاموزید.

زبانهای دنیا از لحاظ طبقه بندی اینگونه دسته بندی می شوند.


خانواده های زبان های رایج

هند و اروپایی                                          Indo-European

اورالیک (خانواده‌ای از زبانهای آسیا-اروپایی که بر اساس کوههای اورال یعنی مرز اروپا و آسیا نامگذاری شده است)                                        uralic

آلتائیک خانواده‌ای از زبان مردم حنوب شرقی اروپا و آسیای مرکزی. در واقع کل ترکستان و ترکیه و حدود قفقاز                                               altaic

چین و تبت خانواده‌ای از شرق آسیا که شامل چینیهای خود چین و برمه‌ای ها و تبتی ها می شود.           Sino Tibetan                                         

آفریقا-آسیایی خانواده که مربوط می شود به زبانهای جنوب غربی آسیا و آفریقا . afro asiatic

نیجر-کنگو در بسیاری به طورر پراکنده خانواده هایی زبانهای آفریقایی که در غرب آفریقا سخن می گویندniger congo                                       

دراویدی (جنوب هند) خانواده ای از23 زبان در جنوب آسیا و بیش از 210 میلیون سخنور که 4 زبان بزرگ آن Telugu, Tamil, Kannada, and Malayalam هستند.                                                                      dravidian

مایایی زبانی که مایاها که در جنوب مکزیک و گواتمالا سخن می گویند .                                                                         mayan

زبانهای مستقل                                              Independent

و غیره                                                                et. al.

 

در مقاله ی زبان در  بریتانیکا اینطور در مورد خانواده های زبانها آمده:

 

The broadest grouping of languages is the language family. For example, all the Romance languages are derived from Latin, which in turn belongs to the Italic branch of the Indo-European language family, descended from the ancient parent language, Proto-Indo-European. Other major families include, in Asia, Sino-TibetanAustronesianDravidianAltaic, and Austroasiatic; in Africa, Niger-CongoAfro-Asiatic, and Nilo-Saharan; and in the Americas, Uto-AztecanMayaOtomanguean, and Tupian. Relationships between languages are traced by comparing grammar and syntax and especially by looking for cognates (related words) in different languages.

 

زیر شاخه های زبان هندو اروپایی

سلتیک مانند ایرلندی ها و زبان بومی اسکاتلندو ویلز که از زبانهای قبل از رومی بوده است.Celtic                                                                     

ژرمنی                                                          Germanic

لاتین                                                                  latin

اسلاو مناطق روسیه و اوکراین و لهستان و چک که نژاد اسلاو دارند.    slavic

بالتیک زبان دول اطراف دریای بالتیک مانند استونی لیتوانی و لتونی       baltic

یونانی(هلنی) ،پدر لاتین است (توجه: یونانیها خود را هلن یا هلادی و شبیه اینها می نامیدند.)Hellenic                                                                

ایلیریک شمال غربی شبه جزیره ی بالکان مانند آلبانی ها                   illyric

هیتیت زبان باستانی مردم شمال سوریه و آسیای صغیر                      hittite

ارمنی                                                           armenian

فارسی                                                                         persian

سانسکریت زبان رسمی ادبی هند                                         sanscrit

توخارین گروه کوچکی که رود درتریم که در مرکز مدرنTarim River Basin (in the centre of the modern Uighur Autonomous Region of Sinkiang, China) during the latter half of the 1st millennium AD. بوده است                Tocharian 

در بریتانیکا زبان های آرین (هندواروپایی)  این طور آمده که:

Indo-European languages


Family of languages with the greatest number of speakers, spoken in most of Europe and areas of European settlement and in much of southwestern and southern Asia.

They are descended from a single unrecorded language believed to have been spoken more than 5,000 years ago in the steppe regions north of the Black Sea and to have split into a number of dialects by 3000 BC. Carried by migrating tribes to Europe and Asia, these developed over time into separate languages. The main branches are Anatolian, Indo-Iranian (including Indo-Aryan and Iranian), GreekItalicGermanicArmenianCelticAlbanian, the extinct Tocharian languagesBaltic, and Slavic. The study of Indo-European began in 1786 with Sir William Jones's proposal that Greek, Latin, Sanskrit, Germanic, and Celtic were all derived from a "common source." In the 19th century linguists added other languages to the Indo-European family, and scholars such as Rasmus Rask established a system of sound correspondences. Proto-Indo-European has since been partially reconstructed via identification of roots common to its descendants and analysis of shared grammatical patterns.

 

زبانهای زیرشاخه ی ژرمنی

/ 0 نظر / 27 بازدید