پيشگيری

بيماري چيست؟

ما بيشتر اوقات سلامت و تندرست هستيم امّا بعضي روزها احساس ناراحتي مي كنيم مثلا دچار سر درد مي شويم يا اينكه فقط احساس خستگي و سستي مي كنيم گاهي شديدتر شده و به همراه خود يك درد و ناراحتي ديگرظاهر مي كند.اگر گوشمان درد بگيرد يا دانه اي روي پوست ما ظاهرشود ما احتمالا بيمار هستيم.

بدين ترتيب هر بيماري نشانه هاي مخصوص خود را دارد اين نشانه ها اغلب به ما كمك مي كند تا بيماري ها را تشخيص دهيم پس از تشخيص مي توانيم بيماري را در مراحل مختلف آن مهاركنيم و از طول مدت بيماري آگاه شويم.

هر بيماري نشانه هاي خود را دارد و فقط پزشكان و متخصصان مي دانند كه عامل بيماري چيست و براي مقابله با بيماري بايد فقط به پزشك مخصوص آن بيماري مراجعه كرد. در مواقعي كه دفاع بدن ضعيف باشد بايد به داروها روي آورد. در بعضي بيماريها فقط داروها ميتوانند دربهبودي موثر واقع شوند امّا بعضي وقتها دارو فقط نشانه هاي بيماري را از بين ببرد و ما را كمي آرام مي كند در اين مواقع بايد صبر كرد تا بهبودي خود به خود صورت گيرد.

ميكروب چيست؟

بسياري از بيماري ها را موجودات زنده اي به نام ميكروب به وجود مي آورنند. ميكروبها 3 دسته اند باكتري ها، ويروس ها و قارچ ها. موجودات بسيار ريزي كه براي مشاهده ي آنها بايد از ميكروسكپ‌ هاي بسيار قوي استفاده كرد.

ميكروب ها به شكل توده هاي ميليوني به طور دائم در هوا يا داخل بدن ما زندگي مي كنند. بعضي ديگر هيچ گونه تأثيري در سوخت و ساز متابوليسم ما ندارند.

 متابوليسم مجموعه ي تغييرات فيزيكي و شيميايي است كه در بدن ما انجام مي گيرد .

باكتري چيست؟

اين باكتري ها هستند كه باعث ترش شدن شير يا فاسد شدن مواد غذايي مي شوند اما بعضي از باكتري ها در تهيه ي ماست از شير و همچنين فضولات حيواني به كود نقش دارند. برخي از باكتري ها در بدن ما عمل هضم را آسان مي كنند برخي ديگر باعث گوش درد، سياه سرفه، ذات الريه يا آنكه باعث ظاهر شدن دانه بر روي پوست مي شوند. آنچه باعث خطرناك شدن باكتريها مي شود قدرت تكثير و رشد آنهاست باكتريها براي رشد و نمو به غذا نيـاز دارنـد. داخـل بـدن باكتريها نه دهان دارند و نه معده آنها فقط مي توانند غذاهاي حل شده در آب را مصرف كند. باكتري ها براي حمله به ما ابتدا نوعي سم از خود توليد مي كنند، آن قسمت از بدن كه باكتري در آن قرار دارد

 به وسيله ي سم از بين مي رود سپس آنها نوعي ماده ي شيميائي ديگر از خود ترشح مي كنند اين ماده آن محل را به تكه هاي كوچك تجزيه و سپس هضم مي كند و بالاخره باكتري اين تكه هاي بسيار ريز را از راه سوراخ هاي جداره ي بيروني خود مي مكد و به داخل فرو مي برد.  ويروس ها همچنين به وسيله ي غذا، آب يا حتي يك تماس ساده بين دو نفر منتشر مي شوند. تكثير و توليد مثل ويروس در داخل سلول صورت مي گيرد زماني كه ويروس به داخل سلول مي رسد موجب بيماري مي شود.

ويروس چيست؟

ويروس سلول نيست برخي زيست شناسان عقيده دارند زنده هم نيست. اندازه ي ويروس يك ميليون بار كوچكتر از باكتري است. باكتري ها مي توانند جابه جا شوند تغذيه كنند امّا ويروسها توانائي انجام اين كارها را ندارند ويروسها در داخل بدن ما در قسمتي خاص زنده اند و به وسيله ي گردش خون حركت مي كنند و در خارج از بدن به وسيله ي قطرات آب بيني يا سرفه و عطسه منتقل مي شوند.

ويروسها در واقع نوعي منبع اطلاعاتي هستند كه باجداره ي محافظ خود به غشاء سلولي مي چسبد و به داخل آن نفوذ مي كند . پس از آنكه ويروس به داخل سلول نفوذ كرد(RNA) يا(DNA) ويروس (DNA) سلول را محاصره مي كند و به جاي آن مي نشيند. اين كار به وسيله دستورات مخصوصي كه در (DNA) ويروس است انجام مي شوند.

برخي از ويروس ها پس از نفوذ به داخل سلول آن را وادار مي‌كنند كه صدها ويروس جديد توليد كند. اين ويروس‌هاي جديد براي حمله به ديگر سلول‌ها آماده مي شوند و سلولها بدين ترتيب از بين مي روند يا ضعيف مي شوند. برخي  از انواع ويروسها پيش از توليد مثل بدون حركت و فعاليت در داخل سلول باقي مي مانند و بعد از مدتي فعال مي شوند مثل(تبخال) بعضي ديگر از ويروس ها به مقدار ناچيزي ساختمان سلولي را تغيير مي دهند مثل (زگيل) و بلاخره ويروس هايي هم هستند

که در داخل سلول مدت زيادي بدون آنكه فعاليتي داشته باشند زنده مي مانند.

قارچ چيست؟

قارچ ها گروهي از آغازيان هستند كه بعضي از آنها در انسان موجب بيماري مي شوند. نوعي از قارچ ها مي توانند روي پوست بدن انسان زندگي انگلي داشته باشند عامل بيماري كچلي سر قارچ ها هستند. گروهي از قارچ ها زماني كه قدرت دفاعي بدن به سبب پيري و يا بيماري مثل ايدز يا سرطان كم شده باشند مي توانند به اندام هاي داخلي بدن، شش، مغز و نخاع وارد شوند و بيماري هاي خطرناك و كشنده اي ايجاد كنند. چندين نوع از قارچ ها روي برگ ميوه و تنه و ريشه گياهان سبزبه صورت انگلي زندگي مي كنند كه سبب بيماري گياه و زيان به كشاورزي مي شوند زنگ گندم يك بيماري قارچي گياهي است كه هر ساله در سراسر جهان از جمله ايران سبب خسارتهاي فراوان به كشاورزان مي شوند.

موجودات زنده ديگري كه موجب بيماري ما مي شوند آميبها و كرمها هستند.

 آميبها نوعي تك سلولي هستند كه برخي از آنها در بدن انسان اسهال خوني ايجاد مي كنند. بيماري مالاريا را گروهي از آغازيان به نام پلاسموديومها ايجاد مي كنند. پلاسموديومها مي توانند در گلوبولهاي قرمز خون انسان رشد و توليد مثل كنند و آنها را از بين ببرند.

كرمها نوعي بي مهره هستند مهمترين گروههاي آنها كرمهاي پهن و گرد و نواري شكل هستند و صورت انگلي زندگي مي كنند كرمها با آلوده كردن بدن جانوران اهلي باعث انتقال بيماري به انسانها مي شوند

بهترين راه مبارزه با بيماري ها پيشگيري از آن است چند روش ساده پيشگيري از بيماريها بدين ترتيب است. شستن مواد غذائي و گندزدائي آنها، پاستوريزاسيون ، واكسيناسيون.

تميز كردن و ضدعفوني کردن : هر چه را كه مي خوريم قبل از مصرف خوب بشوييم و با مواد ضد عفوني كننده ميكروبهاي آن را از بين ببريم.

وسايل شخصي مانند مسواك، شانه و  را تميز و از دسترس ديگران دور نگه داريم. داشتن يك برنامه ي غذائي منظم و سالم به طوري كه تمام مواد مغذي به بدن ما به رسد به سلامتي ما كمك مي كند.

واكسينا سيون: نوعي پيشگيري است زيرا بعضي بيماري ها راه درمان ندارند و بايد واكسن آنها را بزنيم (واكسن ماده اي است كه از ميكروب كشته يا ضعيف شده تهيه مي شود ) كه به بدن صدمه اي نمي زنند ولي دستگاه ايمني را نسبت به واكسن بيماريي كه زديم قوي مي كند ولي بعضي بيماري ها مانند بعضي ويروسها واكسن ندارند. با روشهاي ديگر پيشگيري مانع ابتلا به اين نوع بيماري ها مي شويم

پاستوريزاسيون : در سال (1863م) لوئي پاستور توانست راهي براي نگهداري مواد غذايي و جلوگيري از فاسد شدن آن ها بدست آورد او با روش مخصوصي شير را به آرامي تا دماي 70 درجه سليسسيوس 40دقيقه حرارت داد اين عمل باعث جلوگيري از رشد باكتري هاي فاسد كننده شير شد ولي مزه و خاصيت شير تغيير نكرد اين روش به افتخار او پاستوريزاسيون نام گرفت.

لوئي پاستور فرانسوي (1822-1895)

لوئي پاستور فرزند دباغي بود كه پدرش با زحمت توانست پسر خود را به مدرسه بفرستد. لوئي

در مدرسه شاگرد باهوش و با استعدادي نبود ولي با زحمت تحصيلاتش را در رشته پزشكي بپايان رسانيد. وي براي اولين بار رابطه بين بيماري و ميكروب و راه معالجه بيماري سياه زخم و هاري و علت تخمير را كشف كرد و پاستوريزاسيون ازكارهاي اوست.

روبرت كخ آلماني (1843-1910)

روبرت كخ تحصيلات خود را در رشته پزشكي در دانشگاه كوتينگن بپايان رسانيد از آن پس بمعالجه و طبابت پرداخت در اين زمان انتراكس باسيلوس را پرورش داد. پس از چندي ميكروب سل را مرئي ساخت و در سال 1883 اعلام كرد كه با تلقيح سرم مي توان جانداران را از مبتلا شدن به انتراكس حفظ كرد.

  كخ درباره ي طاعون و بيماري خواب مطالعاتي كرد از جمله متوجه شد كه علت بيماري خواب مگس تسه تسه مي باشد. و در سال 1905 برنده جايزه پزشكي نوبل شد.

اكتشاف

تاريخ

مكتشف

مليت

جذام

1774

روبرت

-

واكسن آبله

1798

جنر

انگليسي

ميكروب

1860

پاستور

فرانسوي

طاعون

1863

پرس

فرانسوي

هاري

1875

پاستور

فرانسوي

ميكروب حصبه

1880

ابرت

آلماني

واكسن سياه زخم

1880

پاستور

فرانسوي

ميكروب سل

1882

كخ

آلماني

ميكروب وبا

1883

كخ

آلماني

آسپرين

1899

/ 2 نظر / 10 بازدید
شیما

سلام متن ابتدایی تون خیلی جالب بود با اجازتون ازش استفاده کردم

شیما

با اجازتون از مطالب استفاده کردم