انتقال حرارت در خاک

برای مشاهده متن به همراه فرمول ها با لینک زیر مراجعه کنید: http://www.4shared.com/office/JlaiaCQh/temperature.html اصل متن انگلیسی http://courses.nus.edu.sg/course/geomr/front/teaching/GE3227/GE3227_4.pdf     4. هدایت گرمایی 4.1 خصوصیات حرارتی خاک ها دما (T): ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 504 بازدید
مرداد 97
1 پست
مرداد 93
1 پست
آذر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
مهر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
1 پست
خرداد 87
7 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
7 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
تیر 86
6 پست
اسفند 85
4 پست
امتحان
2 پست
خاک
1 پست
کلروفیل
1 پست
رنگ_درخت
1 پست
نشریه_300
1 پست
گسل
1 پست
رادون
1 پست
باقرپور
1 پست
عمرخیام
1 پست
کاداستر
1 پست
نسخه
1 پست
rx
1 پست
زبان
3 پست
لهجه
1 پست
آوا
1 پست
واج
1 پست
ابن_یونس
1 پست
جیب_تمام
1 پست
زیج
1 پست
عشق_آباد
1 پست
ممال
1 پست
اشک_آباد
1 پست
عربی
1 پست
تمییز
1 پست