چاچ

امتحان دانشکده عمران دانشگاه شریف

امتحانات دانشکده عمران دانشگاه شریف

این امتحان ها در بین سالهای 1388-1393 در این دانشکده

توسط استادان مختلف برگزار شده است

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B4dkKvd2CM_Nem5xdXJ3NVJ1MWM&usp=sharing

   + پارسا هوشمند ; ٧:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٥/۳٠
comment نظرات ()