چاچ

کائولینیت و رادیواکتیویته

کائولینیت می تواند حاوی مقادیر بسیار اندکی اورانیوم و توریم باشد و بنابراین در تعیین سن بوسیله مواد رادیواکتیو مناسب است.

زمانی که یک مجله از کائولین ساخته می شود، مقادیری کافی مواد رادیواکتیو ندارد تا توسط نمایشگر امنیتی تطبیق داده [1] آشکار شود.

مقدار مواد رادیو اکتیو که در یک کامیون پر از کاغذ سفید براق آنقدر است که تنها گهگاهی آشکارگر رادیواکتیو بسیار حساسی را می تواند به نوسان درآورد.

منبع

http://moengominerals.com/kaolin.html[1] security-oriented monitor

   + پارسا هوشمند ; ٥:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۸
comment نظرات ()