چاچ

انتقال حرارت در خاک

برای مشاهده متن به همراه فرمول ها با لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.4shared.com/office/JlaiaCQh/temperature.html

اصل متن انگلیسی

http://courses.nus.edu.sg/course/geomr/front/teaching/GE3227/GE3227_4.pdf

 

 

4. هدایت گرمایی

4.1 خصوصیات حرارتی خاک ها

دما (T):                                    میانگین انرژی جنبشی مولکولها

گرما  (Q):                               انرژی جنبشی کل مولکول ها

ظرفیت گرمایی ویژه (c):            مقدار انرژی مورد نیاز برای افزایش دمای یک واحد جرم به میزان 1 کلوین،   واحد J kg-1K-1

ظرفیت گرمایی (C):                   مقدار انرژی مورد نیاز برای افزایش دمای یک واحد حجم به میزان 1 کلوین،  واحد J m-3K-1 ،

تغییر در محتوای حرارتی () بر واحد حجم:                          

ظرفیت گرمایی خاک ():                                                     

در آن θ جزء حجمی اشغال شده بوسیله:

(w) آب - نمونه خاک خشک شده در آون

(o) آلی – از سوختن جزء آلی نمونه خاک

(m) معدنی - مقدار باقیمانده پس از خشک شدن و سوختن

(a) هوا - اندک است و معمولا قابل صرفنظر

نرخ گرمایش  و  برای حجم خاک مربوطند به :

 

[خصوصیات گرمایی مواد طبیعی ؛ جدول 2.1 در Oke  ، 1987]

 

ادامه متن در ادامه ....

ادامه مطلب
   + پارسا هوشمند ; ٤:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/۱٧
comment نظرات ()