چاچ

کاشف فرمول Cos (A-B) + Cos (A+b) = 2CosB *CosA

ابن یو.نس ابوالحسن علی بن ابی سعید عبد الرحمن بن احمد بن یونس بن عبداالاعلی االصدفی الیمنی المصری. ستاره شناس مشهور و صاحب زیج حاکمی معروف به زیج ابن یونس است. (زیج معرب زیگ فارسی است که بعدها در لاتین به صورت zig آمده است و در آن منجمان احوال و حرکات افلاک و ستارگان را معلوم می کنند. معمولا در آن گاهشمار و حداول خطوط مثلثاتی ، مختصات ، مقادیر نجومی ، صور نجومی و جغرافیا را می نویسند ). ابن خلکان گوید: این زیج ،زیجی بزرگ است و من آن را در چهار مجلد دیدم و در آن بسط قول و عمل هر دو هست و از چیزی فروگذار نشده است و از همه زیجهای کامل تر از آن نیافتم. ابن یونس در این کتاب گوید که آن را به امر العزیز پدر حاکم بامرالله صاحب مصر کرده است. ابن یونس مختص در علم نجوم و متصرف در دیگر دانشها و بارع در شعر بود و مردم مصر را در تقویم کواکب تنها اعتماد بر زیج او و زیج یحیی بن منصور است. او پسری ناخلف داشت که کتابها و جمیع تصنیفات او را به من و رطل (این دو اساسا واحد پول هستند که بعدا واحد پول گشته و درهر منطقه به یک میزان دلالت دارند . هر من دو رطل است که هر رطل 480 درهم است اما در مصر هر رطل 144 درهم بوده استدر نهایت پسر ابن یونس 432 درهم) بفروخت. او را شعر بسیار بوده است. وی به سال 399 ب هطور ناگهانی درگذشت. ابن یونس این قاعده که در مثلثات کروی بسیار کاربرد دارد را کشف و اختراع کرد. جیب تمام ا (کسینوس) * جیب تمام ب = 2/1( جیب تمام (ا+ب) + جیب تمام (ا-ب)) Cos (A-B) + Cos (A+b) = 2CosB *CosA و چندین مساله راجع به مدارات و قوس های روی کره را بوسیله تصویر آنها بر سطح افق و سطح نصف النهار حل کرده است. ماخذ لغتنامه علامه دهخدا با بازگردانی و تخلیص و تشریح برای اطلاعات بیشتر به سایت دائره المعارف بزرگ اسلامی http://cgie.org.ir/shavad.asp?id=123&avaid=1927 مراجعه فرمایید

   + پارسا هوشمند ; ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۳/٢۸
comment نظرات ()

عِشق آباد یا عَشق آباد؟!

عشق آباد نام پایتخت ترکمنستان است. چند وقت پیش داشتم فکر می کردم که چرا عشق آباد را بعضی عَشق آباد و بعضی دیگر عِشق آباد می‌گویند. ولی کدام درست است چون که در فارسی تبدیل همه ی مصوت ها به کسره متداول است و به همین دلیل هم اصلا ما کلمات ممال ( مانند سلیح از سلاح ،مزیح از مزاح) ساختیم پس چرا اینجا ِ به َ تبدیل شده؟ این پدیده ممکن نیست یا حاقل نادر است. پسبه احتمال زیاد ِ به َ تبدیل شده است که این امر خلاف ذات زبان ماست. در نتیجه احتمال زیادی دارد که تغییری در طول زمان و ریشه ی تاریخی داشته باشد. ازمقدمه بگذریم در طی مطالعات اندکم دیدم که این کلمه در اصل اشک آباد بوده که به نام اَشک (آرشاک) اولین پادشاه اشکانیان است. این کلمه به احتمال قطعی بعد از حمله اعراب به این شکل در آمده است. اما چرا؟ کلمات فارسی در عربی حرف «ک» آنها به «ق» تبدیلی ، متداول است، همانطور که می بینیم اشکانیان را اعراب ارشقانیان یا کرته را قرطه (لغتنامه دهخدا) می نامیدند. و همین طور می دانیم که الف در عربی وجود ندارد و منقلبه است (تغییر یافته) و اعراب این آوا را به عنوان یک حرف درست و حسابی قبول ندارند!! و نمود آوای همزه در عربی «ع» یا خود همزه به طور مستقیم است به همین دلیل الف ابتای این کلمه به عین تبدیل شده و این کلمه عشق آباد شده است. پس دقت کنید که این واژه را عَشق آباد بخوانید نه عِشق آباد! چون که معنی آن فرق می کند!!! لطفا نظرتان رادر این باب و کلمات شبیه این برایم بفرستید. ممنونم

   + پارسا هوشمند ; ۸:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۳/٢۳
comment نظرات ()

Why we are not writing Ramazan stead Ramadan?

Why we are not writing Ramazan stead Ramadan?

 

Since Arabs Captured Spanish, Arabic Language and customary mixed with them. Then Quran (Koran) goes to their language and their script.

 

In addition, because when one word from other language, goes to one of the language write with Latin alphabet, other Latin language also use them. (Of course they use that word in primal shape, and they don’t think this script in the prime language, is different with them)!!!!

Then most of Arabic phrases write and read with Spanish dialect; furthermore, in this language script “d” has pronounced “z” and “d” (in English accent)

Then, may be it is cause of writing Ramadan stead Ramadan.

Of course, this is my opinion

Are agree with me?

We can find another word in English comes from other language, but do not change with their writing’s law.

   + پارسا هوشمند ; ٩:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۳/۱٢
comment نظرات ()

زبان های مختلف و یادگیری آن ها

اول از همه بگویم که اینها نظرات من با مخلوطی از مطالب عملی است!! حالا شروع کنیم.

 

اولین کار برای سخنگویی به چند زبان شدن polyglot انتخاب زبان است که باید به چند مشخصه توجه کرد

1-     علاقه این علاقه معمولا از خانواده و محیط بوجود می آید مثلا زبان فرانسه در زمان قاجار به دلیل علاقه ی پادشاه به آن بسیار بین ایرانیان و مخصوصا ترک زبانان (به دلیل اقامت ولیعهد در آنجا) رواج پیدا کرد بعد از آن آلمانی به دلایل نژادی تفوق پیدا کرد ( از اشعاری که در آن دوران در مدح ویلهم دوم می گفتند این موضوع برمی آید) یا اینکه روسی به دلیل روابط حسنه ی ما با آنها یا...

2-     باید آن زبان از لحاظ یادگیری آشنا باشید این نکته هم مهم است چون بعضی زبانها ممکن است تلفظش برای بعضی اشخاص سخت باشد پس چرا آدم خودش را به زحمت بیندازد!

ادامه مطلب
   + پارسا هوشمند ; ۸:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۳/٥
comment نظرات ()