چاچ

چرا you در اغلب زبانهاي اروپايي براي دوم شخص مفرد و جمع يكسان است؟۲

در ضمن اضافه مي كننم كه

اين دو ساختار هنوز در زبان فرانسه بصورت tu  و vous با كمي تغيير املايي باقي مانده‌اند.

اين مي تواند نشان دهنده اين موضوع باشد كه در فرانسه، هنوز مساله اقتدار مطرح هست.

يعني حتي پس از انقلاب كبير كه آغازگر آزادي در اروپا بود هنوز اقتدار در فرانسه باقي ماند، چون مي بينيم كه پس از مدت كوتاهي ناپلئون اول مي آيد و دوباره حكومتهاي استبدادي در آن كشورشروع مي شود.

اين موضوع خود هنوز جاي بحث دارد كه چرا اين ساختارها در بعضي كشورها مانده اند يا در بعضي مثل ما در حال تقويت هستند.

اگر خوب دقت كنيد استفاده ما از ساختار «شما» به شدت در حال افزايش است چون احترام در فرهنگ ما بسيار نقش اساسي دارد، البته لازم به يادآوري است كه اقتدار و ديكتاتوري مثل اروپا دليل استفاده ما نيست.

من چند وقت پيش با نگاه كردن به مدخل «تو» در به فرهنگنامه دهخدا ديدم كه اين كلمه در زبان پارسي باستان  ساختار tuvtam و  در ايراني باستان tava بوده، پس احتمال كمي دارد كه ما اين ساختار را از لاتين بر گرفته باشيم به همين دليل سير تغييرات آن در كشور ما با اروپا متفاوت بوده است.

لازم به ذكر است كه بسياري تمايل به مرجعيت زبان لاتين دارند كه شواهدي هم باري آن  در دسترس هست؛ براي مثال در  كتاب بالا نوشته شده كه(نقل به مضمون همراه با تلخيص)

كلمهhepta  در يوناني، septa در سانسكريت، septem در لاتين همه به معناي هفت هستند خب مي توانيم فكر كنيم كه سانسكريت زبان مرجع بوده وs  به h در يوناني تبديل شده اما تبديل s به  emبعيد است، مخصوصا كه در بعضي زبان ها شاهد تبديل em به s هستيم؛ پس شايد لاتين زبان مرجع بوده اما در هر حال به نظر من ما ساختار تو را از آنها نگرفته ايم!

   + پارسا هوشمند ; ۸:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۱٤
comment نظرات ()

ماه های ميلادی

The months of the Christian year

Thirty days hath September                      April , June and November

 سپتامبر آپريل ، جون و نوامبر سي روز دارند

 All the rest have thirty one                          Except in February alone

 بقيه ي آن ها 31 روز دارند به جز در فوريه

 Which has twenty eight days clear           And twenty nine in each Leap year

كه 28 روز ثابت و 29 روز در هر سال كبيسه دارد

   + پارسا هوشمند ; ۸:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/٧
comment نظرات ()